Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Sammendrag av aktivitetsplan 2017

 

1. Årbokutgivelse

2. Oppdatert nettsted (denne nettsiden)

3. Nettgalleri for Tjeldsund  www.tjeldsundfoto.no

4. Oppdatering av bygdebøkene for Tjeldsund

5. Oppgradering av kulturminnestien Hol-hov (Hovsveien)

6. Prosjektet (Stien langs leia)

7. Renovering av værneverdige gravsteiner på Hol kirkegård

8. Årets busstur blir en spennende jubileumsrundtur

9. Medlems møte høsten 2017

 

 

Nyheter

Få nyhetsvarsler

 

Få epostvarsel hver gang vi legger noe ut!