Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Ja, jeg ønsker å bli medlem av historielaget

Medlemskontingent kr 150,- pr år