Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Lokal litteratur

Under denne menyen vil du finne litteratur med lokalhistorisk verdi.

Vi vil forsøke å holde den oppdatert etterhvert som ny litteratur gis ut.