Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Trollfjordslaget

«Trollfjordslaget 1890 slik maleren Gunnar Berg har skildret det»

 

Trollfjordslaget 1890.

Ved å klikke på linken under kan du høre Edvard Ruud i et lydopptak fra 1972 fortelle den offisielle versjonen av Trollfjordslaget. I fortellingen får du høre at mange navngitte Tjeldsundinger hadde sentrale roller under slaget. Denne versjonen med faktaopplysninger fraviker på mange måter fra den mer kjente beretningen til Johan Bojer i romanen «Den siste viking»

 

Hør fortellingen her:

http://www.nb.no/nbsok/nb/762f7a5295036e418dd378d33bda8e3e

 

 

Presentasjon av Nausttuftene 1989

Innledning ved Leder Knut Erik Hansen

 ÅPNING AV NAUSTTUFTENE 1989

Hør arkeolog Olav Sverre Johansen orientere om funnet av Nausttuftene