Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Fakta om laget:

• Stiftet i 1978


• Skal fremme interessen for lokalhistorie og ta vare på lokal tradisjon,

   og sørge for at dette blir gjort kjent.


• Har i 2017 rundt 150 medlemmer


• Har gitt ut årbok hvert år før jul siden 1989


• Har nettgalleri for historiske fotografier


• Er representert i museumsstyret


• Arrangerer årlig utflukter / turer


• Arbeider aktivt med flere prosjekter


• Deltar i lokale kulturarrangement


• Medlem av Landslaget for historielag