Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

OSPENESPORTALEN

Ospenes-portal

fra Kaffistova i Harstad

laget av Eilert Ospenes, Hov

(1874-1948)

Gitt i gave

til Tjeldsund kommune

fra Tjeldsund

lokalhistorielag

 

 

 

 

 

Sikring av Eilert Ospenes-portalen fra kaffistova i Harstad

 

Høsten 2011 ble det klart at Troms Ungdomsfylking skulle selge Kaffistova i Harstad. Vi tok raskt kontakt for å gjøre et forsøk på å sikre oss det som måtte være der av trearbeider som Eilert Ospenes hadde levert dit.

Først fikk vi tilbakemelding om at de ikke hadde noe, men vi hadde ved selvsyn sett at der var en portal og den fikk

vi lovnad om å få kjøpe.

Flere av våre medlemmer engasjerte seg og vi ble tilbudt penger av flere for å dekke kjøpsprisen.

Imidlertid ble salgssummen for kaffistova så mye høyere enn forventet, at selgerne valgte å gi oss portalen vederlagsfritt.

Etter mange år uten vedlikehold trengte portalen sårt oppussing, den var påført skade. Vi fikk møbelsnekker Magne Pedersen til å ta seg av oppussinga og han har utbedra skaden på en fantastisk måte.

Hvor portalen skulle plasseres, slik at flest mulig kunne få se den, ble nøye vurdert og i styremøte bestemte vi å gi den til kommunen,

mot at den ble satt i hallen på rådhuset. Under markeringen av kulturminnedagen i september 2012 ble den overrakt kommunen, og ble montert høsten 2015 på rådhuset på Hol.