Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Bilde av gravstein justert

Prosjekt Jacob Schyttes gravsted på Hol kirkegård

 

PÅ kirkegården på Hol har vi en verneverdig gravstein på tidligere sogneprest Jacob Parelius Schyttes gravsted. Gravsteinen er etter mange års slitasje så nedslitt at det ikke lenger er mulig å lese teksten på den. I tillegg har et hjørne av steinen blitt knekt av.

 Gravsteinen er avbildet i bygdeboka og der er også beretninga om Jacobs innstendige krav om å bli gravlagt på Hol og ikke ved hovedkirka i Lødingen, slik det var vanlig på den tida.

 Historielaget tok kontakt med kirkevergen i 2012 og vi tilbød også å bidra økonomisk med å få gravsteinen oppusset. Kirkevergen var ikke klar over steinen og kjente heller ikke til historien bak, og takket oss for innspillet.

Tjeldsund kirkelige fellesråd har med hjemmel i Gravferdloven §12 vedtatt å bevare gravsteinen ut fra den kulturhistoriske betydninga den har for Tjeldsund, samt at de dekker alle kostnadene. Dette ble lovet gjort sommeren 2013, men desværre er det lite som er blitt gjort til nå.