Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

NAUSTTUFTENE

      Et flott bilde som viser størrelsen på den store nausttufta.

 

Her er det litt ryddejobb å gjøre, og litt bedre skilting og informasjon gjenstår å få på plass.

 

Prosjekt Nausttuftene på Sand

 

Historielaget hadde i flere år som mål å få laget ny universell gangvei fra fylkesveien og ned til Nausttuftene og bålsletta på Sandsosneset. Våren 2012 fikk vi tildelt prosjektmidler fra fylket og vi kunne derved gjennomføre planene.

Arbeidet måtte klareres av fylkesarkeologen og vi var først klar til å starte arbeidet i slutten av august 2012. Men da kom Statens Vegvesen via kommunen med krav om at starten på stitraseèn måtte flyttes fra 80-sonen og inn i 60-sonen, samt at trær langs veien fra elva og opp til startpunktet måtte fjærnes. Dette for å forbedre trafikksikkerheten og gjøre det mer oversiktlig for de trafikkerende.

 Opparbeidelse av en mye lengre trase påførte oss betydelige merkostnader og kostnadsrammen sprakk, og vi søkte fylket om tilleggsbevilgning for å dekke opp kostnadssprekken, og det ble gitt tilleggsbevilgning.

De som allerede har besøkt Nausttuftene er nok enig med oss i at vi har fått en god løsning på gangstien.