Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 Stien langs leia

 

STI INFOSKILTET

 

 

Oversiktskart over planen for Stien langs leia. 

 

 

 

 

stien langbru 2

 

 

 

Les mere om etappe 1 som ble gjort i 2016.

 

 

 

4

 

 

      Her er litt info om etappe 2 av stien.

         Et flott bilde av avslutningen på 1 etappe av Stien langs leia. Foto tatt av Oddvar Gyltseth.