Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

bygdebøker samlet

 

Gårds- og slektshistorien for Tjeldsund skal oppdateres og videreføres.

Papirutgaven inneholder både feil og mangler og mye av disse er avdekt, men ikke lagt ut offentlig. 

Det jobbes med interaktiv dataløsning der alle kan sende inn oppdaterte data

og der en oppnevnt gruppe kvalitetssikre dataene og legge de ut for allmenheten.