Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Fornminner i Tjeldsund

Vikingeskipnaustene på Sand

NAUST1I en registreringsrapport ved Tromsø museum i 1876 ble det skrevet at det fantes ”en gammel Nøstetomt” på Sand, men ingen nærmere stedsangivelse var registrert.
I forbindelse med at bygdebokarbeidet skjøt fart midt på 1980-tallet, fikk nemnda tips fra arkeolog Olav Sverre Johansen om at han i 1972 hadde fått påvist to jordvoller ved Sandsosen av Odd Forsland, mens han var på Sand i forbindelse med utgravinga av en båtgrav på gården hans.

NAUST2Våren 1987 ble området undersøkt på nytt og under tett krattskog og einer fant man stornausttufta på 40 meters lengde. Under skogryddingen samme høst kom i tillegg den parallelle nausttufta på 24 meter til syne. Våren 1988 kom arkeolog Olav Sverre Johansen og historiker Alf Ragnar Nielssen hit og løpet av en uke ble tuftene nivellert og nye tegninger ble utarbeidet, og de er gjengitt på eget skilt ved tuftene.
Slik den største tufta ligger, om lag vinkelrett på Elveneset, vender ei åpning nordøstover mot Sandselvosen og ei sørvestover mot et bekkeløp. Ved 2-3 meter høyere vannstand har det gått inn ei vik slik at det har vært mulig 

nausttegning

å sette inn et skip fra begge sider. For den største tufta er vollene tydelig høyere og bredere, og gulvet er nedgravd i forhold til terrenget omkring. Dette kan tolkes slik at denne delen av naustet har rommet et langskip med høye stavner, men den minste tufta har rommet et mindre skip.
Kommunen har inngått en formell leiekontrakt for området med grunneier
Odd Forsland, og gitt området spesielt vern i kommuneplanens arealdel.

Du kan lese mer i Årbok for Tjeldsund 1989 og 2000.

naustskisse

nausttuftskiltetNAUSTTUFT1NAUSTTUFT3

 

 

 


Bildene er fra nivuleringa av tuftene våren 1989. Arkeolog Olav Sverre Johansen,  Per-Harald Jensen og bygdebokforfatter Alf Ragnar Nielsen gjorde jobben for Tromsø museum.

 

 

Gravfeltet i Repelen

REPELEN1Gravfeltet er en samling av 11 større og mindre røyser. Det spesielle med feltet er at det ligger langt fra jordbruksland og boplasser. I ei av røysene er det funnet en korsformet bronsespenne fra 400-tallet e.Kr. Gravfeltet er blant de eldste i regionen og antyder en vel etablert gårdsbosetning i Tjeldsundet allerede i eldre jernalder.

Du kan lese mer om gravfeltet i bygdeboka «Fra steinalderen til 1700-tallet» REPELEN2av Alf Ragnar Nielsen.Gravrøyser på Myklebostad

gravroyser myklebostadPå en bergrygg ned mot sjøen på Myklebostad ligger flere gravrøyser. På bildet orienterer bygdebokforfatter Alf Ragnar Nielsen Else Bertheussen, Julius Nilsen og Aksel Norbakken ved den største gravrøysa.

 

 
Foto: Per-H.JensenKongshaugen på Myklebostad

gaardshaug myklebostadMidt i gården Myklebostad ligger en vernet gårdshaug, som går under navnet «Kongshaugen».
Her ved gårdshaugen ble det i 1880 gjort et spesielt funn fra 300-tallet, bestående av et skjelett med jernsverd, bronsespenne og en beinkam. Funnet er et av de eldste som er gjort i Tjeldsund. Gjenstandene oppbevares i Olsaksamlingen i Oslo.

Foto: Per-H. Jensen

Bautasteinen på Balstad

Bautastein BalstadPå Balstad er det i jernalderen reist en bautastein på 1,86 meters høyde. Det er ikke gitt noen sikker forklaring på hvorfor den er reist akkurat her, men det kan ha noe med at Tjeldsundet er på sitt smaleste her, og at den hadde en funksjon ut fra det. Man kan heller ikke utelukke at steinen markerer en gravhaug.Foto: Steinar Steinsvik


Vikinggrava på Balstad

Vikinggrav BalstadNår en går fra bebyggelsen på gården og ned mot Balstadstranda ligger det en stor gravhaug fra Vikingtida ned mot sjøen.


Foto: Steinar Steinsvik


Gravhaugen på Stokkøya

Kjempegrava paa_StokkoyaUte på Stokkøya ligger en diger gravhaug. Det har ikke vært gjort utgravninger i eller rundt gravhaugen og man vet derfor lite om fra hvilken tidsalder den stammer fra.
Foto: Steinar Steinsvik

Stokkya


Bildet viser Stokkøya, foto Sigmund Kristensen