Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Oldtidsfunn I museum

 

Samlinga du får presentert her, er bare en smakebit av alt som våre nasjonale museum oppbevarer av funn fra Tjeldsund.

Vi har forsøkt å plassere funnene inn i den tidsalderen de hører hjemme i, og vi vil jobbe videre med å fremskaffe bilder fra flere av funnene som er gjort i Tjeldsund.

Ved å klikke på bildene, åpnes de i større format.